Over 10 millioner børn arbejder under farlige vilkår i hjemmene

12.06.13
Foto: Tine Harden

FN’s internationale dag mod børnearbejde d. 12. juni markeres med en nedslående nyhed. Nye tal viser, at 10,5 millioner børn i verden arbejder som hushjælp under ofte farlige eller slavelignende forhold.

Der var engang, hvor det i Danmark ikke var unormalt at stoppe i skolen som 8-10-årig for at blive sendt ud for at tjene på gårde eller i finere hjem. Dette scenarium er heldigvis fortid i Danmark, men situationen er stadigvæk et barskt hverdagsvilkår for et urimeligt stort antal af verdens børn. Det slår den internationale arbejdsorganisation, ILO, fast i en ny rapport, som udgives i forbindelse med FN’s internationale dag mod børnearbejde i dag d. 12. juni. Flere end 10 millioner børn i verden er ifølge rapporten beskæftiget med husligt arbejde, og langt over halvdelen hører til aldersgruppen 5 -14 år.

Piger særligt udsatte
Over 70 procent af de børn, som arbejder som hushjælp, er piger, og de fører ofte en tilværelse, hvor madlavning, børnepasning, rengøring og andre huslige opgaver kommer før skolegang og børneliv. Særligt sårbare over for fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb, arbejder børnene ofte under urimelige arbejdsvilkår og mange lever isoleret fra deres familier skjult fra offentlighedens søgelys med en reel fare for at blive meget afhængige af deres arbejdsgivere. Mange betegner derfor det huslige arbejde, hvor børnene sendes væk fra deres familier, som en moderne form for slaveri.

"Situationen for mange børn, som arbejder som hushjælpere, udgør ikke kun en alvorlig krænkelse af børns rettigheder, men er en fortsat hindring for opfyldelsen af ​​mange nationale og internationale udviklingsmål," udtaler Constance Thomas, direktør for ILOs internationale program for afskaffelse af børnearbejde.

Det skjulte arbejde
Rapporten pointerer, at arbejde i hjem, som udføres af børn, i mange lande ikke anderkendes som børnearbejde på grund af det slørede forhold mellem arbejde og familie. Men selvom barnet arbejder og bor i et hjem, bliver barnet ofte ikke behandlet som et familiemedlem. Den skjulte karakter af deres situation gør dem derfor særligt vanskelige at beskytte.

”Børnearbejde i hjemmene er ofte det usynlige arbejde, og derfor skal vi også læse de nye tal fra ILO med forbehold. De er med stor sandsynlighed kun er toppen af isbjerget, og meget tyder på, at denne type børnearbejde faktisk er stigende. Men tallene understreger, at vi i dag på den internationale dag mod børnearbejde må se i øjnene, at der er et kæmpe behov for, at bekæmpelse af børnearbejde bliver sat på den internationale dagsorden,” siger Anne Margrethe Hefting, leder af IBIS-kampagnen ”STOP børnearbejde – skolen er det bedste sted at arbejde”.

IBIS tror på, at børnearbejde skal bekæmpes med uddannelse og arbejder aktivt for at etablere stærke alternativer til børnearbejde i form af gode, gratis uddannelsestilbud i udviklingslandene.

 

FAKTA:
  • Flere end 215 millioner børn er involveret i børnearbejde på verdensplan. Herunder arbejder 115 børn med særligt farligt arbejde.
  • Børns rettigheder i forhold til arbejde er nedfældet i ILO konvention nr. 138 om minimumsalder samt konvention nr. 182 om de værste former for børnearbejde.
  • Læs den nye ILO-rapport om børnearbejde i hjemmene. 
  •  Læs mere om IBIS-kampagnen ”STOP børnearbejde – skolen er det bedste sted at arbejde”.