Alle børn har ret til uddannelse

Foto: Peter de Reuter

Uddannelse er en menneskeret

’STOP børnearbejde’ kampagnen arbejder for at fjerne alle former for børnearbejde og sikre en grundskoleuddannelse af høj kvalitet for alle børn.

Børn, som går i skole, har muligheden for at sikre sig en bedre fremtid. Den mulighed har børnearbejdere ikke. Voksne kan lettere få arbejde og en bedre løn, hvis de ikke skal konkurrere med børn, som arbejder for lave lønninger. Når børnearbejde afskaffes, kan forældrene arbejde til en ordentlig løn, og børnene gå i skole.

Vigtigheden af uddannelse

Uddannelse styrker udviklingen af selvværd. Uddannelse giver børn mulighed for at lære at tænke selv, at træffe gode valg og  at danne deres egen mening. Uddannede børn lærer at forsvare sig selv og kræve deres rettigheder.
Uddannelse er desuden en forudsætning for bæredygtig udvikling og opbygningen af et demokratisk samfund. God uddannelse fører også til bedre sundhedsbetingelser. Især uddannelse af piger giver et højt afkast i form af sundhedsmæssige forbedringer, samt bedre trivsel for hele familier.

International enighed

Det internationale samfund er enigt i, at uddannelse er en grundlæggende rettighed for alle børn. Dette kommer blandt andet til udtryk i FN’s Børnekonvention og ILO’s konventioner om børnearbejde. FN’s 2015-mål fokuserer også på realiseringen af grundlæggende uddannelse til alle børn inden år 2015. Læs mere om de internationale regelsæt.

Kampagnen mener

Børnearbejde er ikke en simpel problemstilling, og der skal både arbejdes med skoler, forældre, myndigheder, virksomheder og holdninger i samfundet for at komme det til livs.
Arbejdsmarkedet skal ikke indrettes børnevenligt. Det er tværtimod skolerne der skal indrettes, så de sikrer udsatte børns beskyttelse og overlevelse. Det er muligt i praksis, og det er alle børns ret.

Børns rettigheder er universelle

Alle børn skal have mulighed for skolegang, lige meget hvor de bor. Alle former for arbejde, som forhindrer børn under 15 år i at få en uddannelse, er forbudt ifølge internationale konventioner. Særlig farligt og skadeligt arbejde er forbudt for børn under 18 år.
I dag arbejder hvert syvende barn i verden i stedet for at gå i skole. Det er
skadeligt for deres sundhed og fysiske, mentale, åndelige, moralske samt sociale udvikling.

 

 

 • De arbejder på fabrikker, de syr fodbolde og T-shirts
   
 • De plukker bomuld og kakao i markerne
   
 • De graver i miner, arbejder som hushjælp eller knokler med at knuse sten
   
 • De kæmper i krige eller sælger sig selv på bordeller
   
 • De lever i fattigdom med en manglende udsigt til et bedre liv
   

             Men de har alle ret til en uddannelse!