Virksomheder

Virksomheder har et stort ansvar i forhold til børnearbejde i deres værdikæde. Ved blot at ansætte et enkelt barn eller at virksomhedens leverandører har børnearbejde, bidrager virksomheden til at gøre børnearbejde til noget bestandigt.

IBIS har rig erfaring med at udvikle partnerskaber i samarbejde med virksomheder, der arbejder i, investerer i eller benytter leverandører i udviklingslande og som ønsker en stærkere CSR-profil.

IBIS er en decentral organisation, som er godt forankret i de samfund og lande, vi er i. IBIS har et godt samarbejde med lokale og nationale organisationer og myndigheder. Jeres virksomhed er garanteret kvalitet og seriøsitet, når I samarbejder med IBIS om jeres CSR.

CSR-indsatser kan antage mange forskellige former, og de varierer alt efter virksomhedens størrelse, produkter, kompetencer og målsætninger. Fælles for indsatserne er, at de sigter mod at forbedre forholdene for de mennesker og omgivelser, der bliver berørt af virksomhedens aktiviteter.

IBIS arbejder målrettet på at give mennesker lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Som fundament for dette fokus ligger de internationalt vedtaget menneskerettigheder.