Child Labour Free Zones

Foto: Peter de Reuter

Børnearbejde er ikke et nødvendigt onde

Child Labour Free Zones, eller på dansk børnearbejdsfri zoner, betegner områder, hvor børnearbejde ikke eksisterer, og hvor alle børn går i skole. Dette kan være en landsby eller en plantage. I en børnearbejdsfri zone er alle enige om, at børn hører til i skolen og ikke på arbejdspladsen, og alle samarbejder om at afskaffe børnearbejde og få alle børn i skole.

Nøglen til succes

Børnearbejdsfri zoner kan kun lykkes med en områdebaseret tilgang, som i samarbejde med alle områdets aktører sigter mod at udrydde alle former for børnearbejde. Målet er at få forældre, børn, arbejdsgivere, lærere, fagforeninger og regeringen til at ændre holdning til børnearbejde, så børnenes rettigheder bliver opfyldt. Mottoet "børnearbejde er et nødvendigt onde" bør erstattes af "børnearbejde i enhver form er uacceptabelt." Metoden er udviklet i Indien af MV Foundation, som er en af kampagnens partnerorganisationer. Gennem en områdebaseret tilgang, er det gennem årene lykkedes organisationen at få ikke mindre end 1 million indiske børn ud af arbejde og ind i skolen, hvor de hører til. Læs mere om MV Foundation under ”Metoder, der virker”.

Bridge Schools

I en børnearbejdsfri zone, implementerer man ikke en ny skole, men hele samfundet bliver involveret i at forbedre det eksisterende uddannelsessystem. For børn, der aldrig har gået i skole, bliver såkaldte "Bridge Schools” oprettet, så børnene bliver forberedt på det almene uddannelsessystem. Kampagnens partnerorganisationer støtter indslusning af nye elever og ekstra lærere og vejleder forældrene i, hvordan de kan sikre sig uden barnet som indtægtskilde. Tidligere børnearbejdere bliver løbende fulgt sammen med forældre og lærere for at sikre, de færdiggør skolen. Partnerorganisationerne gør desuden et stort stykke arbejde ud af at gøre den lokale regering opmærksomhed på sin pligt i at tilbyde god grundskoleuddannelse og sørge for, at alle børn bliver i skolen.
 

'STOP børnearbejde - skolen er det bedste sted at arbejde' støtter partnerorganisationer, som arbejder aktivt for at for at implemenetere metoden 'Child Labour Free Zones' i en række lande, hvor børnearbejde i særlig grad er udbredt.