Partnere i Europa

Foto: Sarai Løkkegaard

Kampagnen ’STOP børnearbejde – skolen er det bedste sted at arbejde’ er en international lobby-, uddannelses- og oplysningskampagne, som arbejder på tværs af hele Europa med projekter og partnere i Asien, Afrika og Latinamerika.  Udviklingsorganisationen IBIS koordinerer kampagnen  i Danmark og samarbejder på europæisk plan med tre andre udviklingsorganisationer samt en række internationale menneskerettighedsorganisationer. Orgnaisationerne samarbejder om at mobilisere forbrugere, virksomheder, regeringer og internationale organisationer i Europa til at være en del af løsningen - at udrydde børnearbejde.

De tre europæiske organisationer er:

HIVOS - Holland

En retfærdig, fri og bæredygtig verden - det er, hvad hollandske HIVOS ønsker at bidrage til. Sammen med lokale organisationer i udviklingslandene, stræber HIVOS efter en verden, hvor alle borgere - både mænd og kvinder - har lige adgang til ressourcer og lige muligheder for udvikling. http://www.hivos.nl/eng

Cesvi - Italien

Cesvi er en sekulær, uafhængig italiensk forening, der arbejder for global solidaritet. Hos Cesvi er det moralske princip om menneskelig solidaritet og idealet om social retfærdighed omdannet til humanitær bistand og udvikling sammen med ønsket om at styrke de universelle menneskerettigheder. www.cesvi.eu

People in Need - Tjekkiet

People in Need (PIN) er en tjekkisk organisation, der yder nødhjælp og udviklingsbistand, mens de arbejder for at forsvare menneskerettigheder og demokratisk frihed. People in Need administrere også sociale integrationsprogrammer i Tjekkiet og Slovakiet, hvor de udbyder informative og uddannelsesmæssige aktiviteter. PIN er en af ​​de største organisationer af sin art i Østeuropa og har administreret projekter i 37 lande i løbet af de sidste fjorten år. http://www.peopleinneed.info/

International hjemmeside

Du kan læse mere om den internationale kampagne 'STOP Child Labour - School is the best place to work' på vores internationale hjemnmeside http://www.stopchildlabour.eu/
 


Partnerlogoer

Organisationer