Hvad er børnearbejde?

Foto: Tine Harden

Ifølge FN's Konvention om børns rettigheder, defineres børnearbejde som arbejde udført af børn under 18 år, som er til skade for deres fysiske, følelsesmæssige, intellektuelle, sociale og åndelige udvikling. Børnearbejde er altså arbejde, der kan påvirke barnets ret til uddannelse eller er skadeligt for barnets sundhed samt fysiske, psykiske, åndelige, moralske eller sociale udvikling.  Alt arbejde udført af børn under 15 år samt farligt arbejde udført af børn under 18 år er ulovligt.

(Kilde: FN konventionen om børns rettigheder, artiklen 32.1)