Hvorfor børn arbejder og ikke går i skole

Foto: Tine Harden

Fattigdom – tradition – nødvendighed – vane – udnyttelse

Udannelse er en menneskeret. Alligevel arbejder alt for mange børn i verden. Det er en udbredt opfattelse, at fattige familier ikke kan klare sig uden børnenes arbejdskraft og indtjening. Fattigdom er dog ikke altid årsagen til, at børn arbejder. Mangel på adgang til en god skole som reelt alternativ til arbejdet er en væsentlig årsag. Tradition, social ulighed og mangel på politisk vilje er andre udfordringer i kampen mod børnearbejde.

Fattigdom og nødvendighed

På trods af afsky for børnearbejde i hele verden, accepterer mange mennesker børnearbejde som et nødvendigt onde. Fattigdom er ofte nævnt som den vigtigste årsag til børnearbejde. Det er en udbredt opfattelse, at familier ikke vil være i stand til at klare sig, hvis deres børn ikke arbejder.
I praksis holder fattigdomsargumentet dog ikke. Faktisk er det modsatte tilfældet: børnearbejde er med til at fastholde fattigdom. Børn er nemme at udnytte og billig arbejdskraft, så de ansættes ofte frem for voksne. Børnearbejde fører derfor til lavere lønninger og højere arbejdsløshed blandt voksne. Børn, der arbejder og ikke går i skole, har stor chance for også at ende i lavtlønnet arbejde i deres voksne liv, og i værste fald vil deres børn også være nødt til at arbejde. På den måde skabes en ond cirkel af fattigdom.

Indgroede holdninger, social uretfærdighed og mangel på politisk vilje

Erfaring viser, at indgroede holdninger, social uretfærdighed og mangel på politisk vilje er meget væsentlige årsager til, at børn arbejder og ikke går i skole. I nogle områder betragtes det som normalt for børn at arbejde i stedet for at gå i skole. Hvis der ikke eksisterer et reelt alternativ til arbejde, hvis der for eksempel ikke ligger nogen skole i nærområdet, eller den, der findes, er af meget dårlig kvalitet, prioriterer nogle forældre de praktiske færdigheder ved at arbejde i stedet.

Dårlig uddannelse, diskrimination og udelukkelse

Selvom mange forældre ønsker at sende deres børn i skole, er der ofte for mange udfordringer involveret ved det. Et dårligt uddannelsessystem, forskelsbehandling og udstødelse, ekstra omkostninger ved skolegang eller bureaukratiske hindringer kan være nogle af grundene til det.
Selvom mange lande officielt modarbejder børnearbejde, er praksis ofte en anden. Samarbejde og involvering fra alle niveauer i samfundet er derfor altafgørende for at kunne udrydde børnearbejde.
 

Børnearbejde eksisterer, fordi:

 -   vi accepterer det og  undskyldninger det
 -  børns rettigheder ikke respekteres
 -  regeringer ikke giver obligatorisk, gratis og tilgængelig uddannelse
 -   internationale aftaler og konventioner ikke overholdes
 -   uddannelsessystemet udelukker fattige og sårbare børn
 -   forbrugere over hele verden kræver billige produkter
 -   arbejdsgivere drager nytte af billig arbejdskraft
 -   der ikke er anstændigt arbejde for voksne
 -   vi ikke har gjort nok for at stoppe det