Kampagnen i Danmark

Foto: Sarai Løkkegaard

Kampagnen ’STOP børnearbejde – skolen er det bedste sted at arbejde’ er en international uddannelses-, lobby- og oplysningskampagne, som i Danmark er koordineret af udviklingsorganisationen Oxfam IBIS.
Oxfam IBIS er en medlemsbaseret og uafhængig dansk udviklingsorganisation, der arbejder globalt, nationalt og lokalt for at sikre mennesker i Afrika og Latinamerika lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Oxfam IBIS tror på, at uddannelse skaber udvikling, og derfor er det også i organisationens ånd at tilslutte sig en kampagne, som ønsker at bekæmpe børnearbejde ved at sikre et alternativ -  adgangen til uddannelse.

Kampagnen i Danmark har særligt fokus på fire målgrupper:
 

Forbrugere
- som kan være med til at kræve børnearbejdsfrie produkter

Skoler
- som kan bidrage med at oplyse ved at sætte fokus på børnearbejde i undervisningen

Virksomheder
– som skal sikre sig, at der ikke eksisterer børnearbejde i deres værdikæde

Politikere
– som har ansvar for at sikre en lovgivning, der bekæmper børnearbejde globalt

 

Kampagnen er ikke længere aktiv som selvstændig kampagne