IBIS - en kompetent CSR-partner

Foto: Carsten Villadsen

IBIS er en decentral organisation, som er godt forankret i de samfund og lande, vi er i. IBIS har et godt samarbejde med lokale og nationale organisationer og myndigheder. Jeres virksomhed er garanteret kvalitet og seriøsitet, når I samarbejder med IBIS om jeres CSR.

IBIS er, af Danida og bistandsfagfolk generelt, højt estimeret. Især kvaliteten af vores udviklingsarbejde, vores monitoreringssystemer og den generelle gennemsigtighed i alt, hvad vi laver, bliver rost.

IBIS igangsætter indsatser rettet mod at forbedre forholdende for de mennesker, der ikke har adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer, men som samtidig har potentiale til at få samfundet på ret køl. IBIS tænker og arbejder langsigtet. Det er nødvendigt for at igangsætte en bæredygtig udvikling, der må og skal videreføres af samfundene selv.

I post-katastrofesamfund er der generelt mangel på rettigheder og offentlig kontrol. Derfor er det en god idé for jeres virksomhed at gå i dialog med IBIS om eventuelle risici på jeres markeder og blandt jeres interessenter. I vil gennem samarbejde med IBIS kunne ændre på forhold, I finder uacceptable. På den måde skabes mere stabile markeder, hvor mulighederne for at udvikle jeres forretning forøges både kvalitativt og kvantitativt.

CSR behøver ikke være særligt omfattende og kræve en stor mængde ressourcer fra jeres virksomhed. Jeres virksomhed kan starte i det små og fx donere penge til et af IBIS’ programmer eller enkelte projekter. Det vigtigste er at komme i gang. Senere hen kan vi sammen udvide jeres engagement, hvis det er det, I ønsker. 

Kontakt:

Anne Margrethe Hefting, Kampagneleder 'STOP børnearbejde - Skolen er det bedste sted at arbejde' & CSR/partnerskaber.

e-mail: amh@ibis.dk

Telefon: +45 35 20 05 44 Mobil: 22 22 90 68

 

Hent handlingsplan for virksomheder: