IBIS lande

Foto: Thorkil Nilsen

I samarbejde med lokale partnere arbejder Oxfam IBIS i en række lande i Afrika og Latinamerika med uddannelse og støtte til civilsamfundet.

Afrika

Oxfam IBIS arbejder i flere lande i Afrika, som for nylig er kommet ud af lange og opslidende borgerkrige. Det er lige nu Sydsudan, Liberia, Burkina Faso og Sierra Leone, hvor Oxfam IBIS er med til at bygge samfundene op - ofte helt fra bunden. Også Mozambique har borgerkrige i bagagen, men her er krigen i dag kommet mere på afstand. Det eneste land, Oxfam IBIS i dag arbejder i, som ikke har været lagt øde af krig, er Ghana. Genopbygning og stabilitet har derfor været - og er stadig - nøgleord for Oxfam IBIS arbejde. Først og fremmest skal børnene tilbage i skolen - også dem, der er blevet for gamle til at gå der. For at få det til at ske samarbejder Oxfam IBIS med lokale kræfter, forældreråd, foreninger, organisationer og myndigheder. Vi introducerer nye og mere effektive undervisningsmetoder og er ad den vej med til at skabe kvalitet i undervisningen. I Ghana, Mozambique, og efterhånden også i Sierra Leone og Liberia, arbejder Oxfam IBIS desuden med det lokale demokrati og borgernes rettigheder.

Læs eksempler på Oxfam IBIS-projekter i Afrika

Latinamerika

Oxfam IBIS arbejde i Latinamerika er koncentreret omkring tre hovedtemaer:

  • Interkulturel uddannelse for forandring
  • De oprindelige folks kollektive rettigheder
  • Interkulturel regeringsførelse

Mellemamerika

I Mellemamerika arbejder Oxfam IBIS i Guatemala og Nicaragua for at forbedre levevilkårene og sikre rettighederne for de oprindelige folk og de etniske grupper, som er efterkommerne af afrikanske slaver. Disse folk udgør nogle af de fattigste og mest undertrykte befolkningsgrupper i regionen, og IBIS støtter dem i at styrke deres organisationer og territorialregeringer.

Sydamerika

Det er især de oprindelige folk, der er i fokus i Oxfam IBIS arbejde i Bolivia. Oprindelige folk er presset fra mange sider, og Oxfam IBIS støtter de oprindelige folks organisationer, så de kan blive bedre til at få indflydelse lokalt, nationalt og ikke mindst globalt. Uddannelse er et vigtigt element i dette arbejde, da koblingen mellem uddannelse og identitet er et vigtigt spørgsmål for oprindelige folk.

Læs eksempler på Oxfam IBIS-projekter i Latinamerika