IBIS og Hempel Fonden

Foto: Kathrine Dalsgaard

Hempel Fonden støtter uddannelse

IBIS’ samarbejde med Hempel er vokset ud fra en tidlig dialog om sponsorat af uddannelsesprojekter i verdens fattigste lande. Hempel har igennem Hempel fonden valgt at fokusere på uddannelse og støtter projekter både i de lande, hvor Hempel har aktiviteter og i de fattigste lande ud fra et ønske om som virksomhed at tage et globalt ansvar. Samarbejdet startede i 2011, hvor Hempel valgte at støtte IBIS’ arbejde på to skoler i Mozambique. Projektet er fortsat i gang, og målene er bl.a. at lave et bibliotek, videreuddanne lærere og skabe nye, bedre undervisningsmaterialer. I januar 2012 gik Hempel skridtet videre og valgte ligeledes at engagere sig i børns uddannelse i Bolivia, Ghana og Guatemala.

Samarbejdet mellem IBIS og Hempel er karakteriseret ved udviklingen af en CSR-strategi med fokus på støtte til uddannelse, som måden at bekæmpe fattigdom og børnearbejde. Hempel har med denne CSR-strategi valgt primært at fokusere på intern kommunikation af projekterne og på at skabe medarbejderengagement gennem ’corporate volunteering’. Hempel bruger dog ligeledes de gode historier fra samarbejdet til den eksterne kommunikation, hvor virksomheden demonstrer sit globale ansvar.

Ved volontørbesøgene besøger 6 medarbejdere fra hele verden de forskellige projekter og er efterfølgende ambassadører på deres arbejdspladser. Dette er med til at skabe intern forankring af uddannelsesprojekterne i virksomheden og skabe stolthed blandt Hempels medarbejdere.  IBIS opnår en tilførsel af frivillige hænder med et stort engagement i projekterne.

Begge parter har forpligtet sig til et langsigtet samarbejde, som er i udviklingen til at blive større, herunder er et nyt 3-årigt projekt i Sierra Leone på vej.

I kan læse mere om de fire projekter i Mozambique, Bolivia, Ghana og Guatemala.

Læs mere om Hempels CSR-profil.