Kampagnen i Europa

Foto: Stop Child Labour International

Kampagnen ’STOP børnearbejde – skolen er det bedste sted at arbejde’ er en international lobby- uddannelses- og oplysningskampagne, som har til formål at bekæmpe børnearbejde.

’STOP børnearbejde’ er en verdensomspændende kampagne, som er finansieret gennem EU. Kampagnen består af fire europæiske udviklingsorganisationer samt en række hollandske/internationale menneskerettighedsorganisationer.

De fire europæiske organisationer er:

Oxfam IBIS - Danmark

IBIS er en dansk medlemsbaseret udviklingsorganisation, som på globalt, nationalt og lokalt plan arbejder på at skabe lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer til fattige og marginaliserede mennesker i Afrika og Latinamerika. Vi udfører vores arbejde i samarbejde med folkelige organisationer i civilsamfundet og de lokale nationale myndigheder til at overvinde fattigdom og uretfærdighed. Vores vision er at arbejde for en retfærdig verden, hvor alle mennesker har lige adgang til uddannelse og ressourcer og være i stand til at påvirke de beslutninger, der påvirker deres liv. http://www.ibis.dk

HIVOS - Holland

En retfærdig, fri og bæredygtig verden - det er, hvad hollandske HIVOS ønsker at bidrage til. Sammen med lokale organisationer i udviklingslandene, stræber HIVOS efter en verden, hvor alle borgere - både mænd og kvinder - har lige adgang til ressourcer og lige muligheder for udvikling. http://www.hivos.nl/eng

Cesvi - Italien

Cesvi er en sekulær, uafhængig italiensk forening, der arbejder for global solidaritet. Hos Cesvi er det moralske princip om menneskelig solidaritet og idealet om social retfærdighed omdannet til humanitær bistand og udvikling sammen med ønsket om at styrke de universelle menneskerettigheder.. www.cesvi.eu

People in Need - Tjekkiet

People in Need (PIN) er en tjekkisk organisation, der yder nødhjælp og udviklingsbistand, mens de arbejder for at forsvare menneskerettigheder og demokratisk frihed. People in Need administrere også sociale integrationsprogrammer i Tjekkiet og Slovakiet, hvor de udbyder informative og uddannelsesmæssige aktiviteter. PIN er en af ​​de største organisationer af sin art i Østeuropa og har administreret projekter i 37 lande i løbet af de sidste fjorten år. http://www.peopleinneed.info/