Om Oxfam IBIS

Foto: Tine Harden

'Uddannelse skaber udvikling'

Oxfam IBIS er en medlemsbaseret og uafhængig dansk udviklingsorganisation, der arbejder globalt, nationalt og lokalt for at sikre mennesker i Afrika og Latinamerika lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Oxfam IBIS tror på, at uddannelse skaber udvikling.
Oxfam IBIS udfører arbejde i samarbejde med folkelige organisationer og myndigheder i Afrika og Latinamerika.

Se på verdenskortet, hvor Oxfam IBIS arbejder

Oxfam IBIS’ vision

Oxfam IBIS arbejder for en retfærdig verden, hvor alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer.

Oxfam IBIS’ mission

Oxfam IBIS bekæmper global ulighed og fattigdom sammen med vores partnere.

Lokalt styrker vi den enkeltes rettigheder og muligheder for at tage del i samfundet ved at sikre adgang til viden og god uddannelse.

Nationalt støtter vi en demokratisk udvikling, der fremmer kollektive rettigheder og folkelig deltagelse i politiske beslutninger til gavn for fattige og undertrykte grupper. 

Globalt forsvarer vi fattige folks interesser, og vi kommer med intelligente løsninger på de strukturelle problemer, der skaber global økonomisk ulighed og fattigdom.