Toms og IBIS

Foto: Tereza Hronová

Toms og IBIS bekæmper børnearbejde i Ghana

I 2007 indgik Toms og IBIS et CSR samarbejde, som opstod efter kritik af børnearbejde i kakaoproduktionen. Formålet med samarbejdet var derfor at forebygge børnearbejde i to distrikter i Ghana, hvor Toms køber sin kakao ved at sikre kakaobøndernes børn en grundskoleuddannelse af ordentlig kvalitet. IBIS og Toms gennemførte projektet med støtte fra Danida  i 2007-2010.

Efter projektets afslutning var resultaterne meget overbevisende. Knap 800 lærere blev uddannet med hensyn til at blive undervisere til gavn for mere end 25.000 børn. I et af de to distrikter var antallet af elever, der består 9. klasse, vokset fra 58% i 2006 til 88% i 2009, mens antallet af børn i distriktets skoler var steget med 21%.

På baggrund af de hidtidige gode resultater søgte Toms med IBIS, COOP og det ghanesiske Source Trust som partnere Danida om midler til en ny og endnu større indsats i de to distrikter i Ghana. Ved årsskiftet kom den gode nyhed om, at Danida bevilgede det maksimale beløb på 10,5 mio. kr. Source Trust og IBIS er allerede nu i gang med at implementere aktiviteter i det nye projekt, som kører indtil starten af 2016.

Planlagte projektresultater:

  • Livsbetingelserne for kakaobønder i projektområdet skal væsentligt forbedres som resultat af stigende produktion/indtægter fra salg af kakaobønner og større bevidsthed om rettigheder, organisering og negative effekter af børnearbejde, i samspil med miljøbevidste produktionsformer.
  • 4800 kakaobønder skal uddannes i produktion af sporbare kakaobønner.
  • Udkommet per hektar skal forøges med 50% ved projektets afslutning for ¾ af 4800 kakaobønder.
  • 4-6 landsby-ressourcecentre for undervisning af bønder, unge mennesker og skolelærere skal etableres i de 2 projektområder.
  • Medlemmer af 32 x 3= 96 bondesammenslutninger i projektområdet skal trænes i nye produktionsmetoder, basale borgerrettigheder, arbejdsret, organisationsret, børns rettigheder og medborgerskab.
  • 1000 unge (piger og drenge) skal lære at læse og regne på voksenundervisningskurser med fokus på samfundsforhold, livsfærdigheder og kakaoproduktion.
  • 30 lokale komiteer og 2 distriktskomiteer til eliminering af børnearbejde skal etableres i projektområdet.
  • 150 lærere og 30 skoleledere skal videreuddannes og bl.a. lære at undervise med ny ’elevcentreret’ pædagogik.
  • Der skal øget fokus lokalt og nationalt på at sætte en stopper for de værste former for børnearbejde, inklusive at holde børn væk fra skolen på grund af arbejde i kakaoproduktionen.

 

Læs mere om samarbejdet og Toms' CSR-arbejde 

 

Se en video fra IBIS og Toms skoleprojekt i Ghana: