Virksomheder og børnearbejde

Foto: Tine Harden

Virksomheder og producenter har et socialt ansvar for, hvordan de producerer deres varer – og det ansvar omfatter også brugen af børn som arbejdskraft. Børnerettigheder kan aldrig realiseres uden virksomhedernes aktive bidrag.

Mange virksomheder producerer deres varer uden for landets grænser – og ofte i udviklingslandene, hvor produktionsomkostningerne er lave. Det er de af mange grunde, men desværre også fordi børn ofte indgår i produktionen, og fordi børn er billig arbejdskraft, der sjældent stiller krav på samme måde som voksne.

Børns rettigheder er menneskerettigheder. Børn har ret til ikke at skulle arbejde, og de har ret til en uddannelse. Alle dele af samfundet bør være med til at sikre, at menneskerettigheder sikres og overholdes. Dette gælder selvfølgelig også erhvervslivet. Både stater, virksomheder og andre ikke-statslige aktører er forpligtede til at sørge for, at de internationalt anerkendte rettigheder om børnearbejde overholdes.

Hvad kan I gøre?

Som virksomhed kan I være med til at arbejde aktivt mod brugen af børnearbejde, blandt andet ved at overholde Børnekonventionen og samtidig sikre, at jeres leverandører og underleverandører gør det samme.

Det kan være svært for virksomheder at tage første skridt i kampen mod børnearbejde. Derfor har ’STOP børnearbejde – skolen er det bedste sted at arbejde’ lavet en handlingsplan, hvor I kan få nogle gode råd til, hvor og hvordan I kan gribe ind mod børnearbejde.

Som virksomhed er I altid velkomne til at kontakte IBIS’ CSR-medarbejder Anne Margrethe Hefting til en snak om, hvordan jeres virksomhed kan arbejde aktivt med bekæmpelse af børnearbejde i virksomhedens værdikæde.

 

Kontakt:
Anne Margrethe Hefting, Kampagneleder 'STOP børnearbejde - Skolen er det bedste sted at arbejde' & CSR/partnerskaber.
e-mail: amh@ibis.dk
Telefon: +45 35 20 05 44 Mobil: 22 22 90 68

 

Hent handlingsplan for virksomheder: